Bergen fattigvesen, no. 272: Records of elderly, injured and sick people, 1864-1878

Source information

Bergen city archive Bergen city archive
Link to Arkivportalen
Bergen fattigvesen Pauper register no. 272 /1864 - 1878 - Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke). - Protokollen ble skannet av Statsarkivet i Bergen ca. 2003, og bildene ble første gang publisert som Web-bok nr. 91 i Digitalarkivet. Personalia Municiple archives Poorhouse Web Book publications

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.