Source information
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/PREST-090
Link to Arkivportalen
Gausdal prestekontor Parish register (official) no. 1 /1693 - 1728 Oppland county
Gausdal parish
Svatsum local parish
Nykirke local parish
Follebu local parish
Gausdal local parish
Annen liste: Overhøringer 1706 og 1708. - Oppslagene 8-11 er i uorden, fordi et dobbeltblad er bundet inn på feil sted. De fire sidene 8 (høyre), 9 (venstre og høyre) og 10 (venstre) ser ut til å høre hjemme mellom venstre og høyre del av oppslag 11. Church books Ministerial books Personalia Births and christenings Engagements, banns and marriage Deaths and burials State archives The church