Content

Nord-Trøndelag


Frosta parish

Born and baptised - Frosta local parish
1870-1879 1875 (s. 1) 1876 (s. 11) 1877 (s. 17)
Notes - Frosta local parish
Unknown year Notes
Other page categories
Label, title, content page Label, title, content page
Blank page Page 23
Source information
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1458/713/L0118
Link to Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag 713: Frosta
L0118: Ministerialprotokoll, Frosta prestegjeld
Parish register (official) no. 713A08 /1 /1875 - 1877 Nord-Trøndelag county
Frosta parish
Frosta local parish
Den originale kirkeboken er ført felles for Frosta og Åsen sokn, i avdelinger for hvert av soknene. I den digitaliserte versjonen er sidene for hvert sokn samlet og fremstår som egne bøker. Church books Ministerial books Personalia Births and christenings State archives The church