Content

Sør-Trøndelag


Støren parish

Source information
SAT/A-1456/687/L1014
Link to Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 687: Støren
L1014: Ministerialprotokoll, Støren
Parish register (official) no. 687B03/1936 - 1951 Sør-Trøndelag county
Støren parish
Støren local parish
- Church books Ministerial books Personalia State archives The church