Content

Sør-Trøndelag


Støren parish

Journal - Støren, Budal, Soknedal, Horg local parish
Unknown year Page 4
1910-1919 1912 (s. 5) 1913 (s. 7) 1914 (s. 13) 1915 (s. 18) 1916 (s. 24) 1917 (s. 30) 1918 (s. 35) 1919 (s. 40)
1920-1929 1920 (s. 44) 1921 (s. 49) 1922 (s. 53) 1923 (s. 57) 1924 (s. 62) 1925 (s. 67) 1926 (s. 73) 1927 (s. 78) 1928 (s. 83) 1929 (s. 88)
1930-1939 1930 (s. 95) 1931 (s. 102)
Notes - Støren, Budal, Soknedal, Horg local parish
Unknown year Notes
Other page categories
Label, title, content page Page 2
Outside cover Outside cover
Inside cover Inside cover
Blank page Page 1
Recording poster Recording poster
Source information
SAT/A-1456/687/L1006
Link to Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 687: Støren
L1006: Ministerialprotokoll, Støren
Diary records no. 687A12/1912 - 1931 Sør-Trøndelag county
Støren parish
Støren local parish
Budal local parish
Soknedal local parish
Horg local parish
- Church books State archives The church