Content

Sør-Trøndelag


Trondheim city

Born and baptised - E. C. Dahls Stiftelse body
1920-1929 1920 (s. 1) 1921 (s. 18) 1922 (s. 70) 1923 (s. 125) 1924 (s. 172)
Attachment - E. C. Dahls Stiftelse body
1940-1949 1944 (s. 101)
Notes - E. C. Dahls Stiftelse body
Unknown year Notes
Other page categories
Label, title, content page Label, title, content page
Recording poster Recording poster
Source information
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1456/600/L0003
Link to Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 600: Trondheim - E. C. Dahls stiftelse
L0003: Fødselsregister, E. C. Dahls stiftelse
Birth register no. 600.II.4.2 /1920 - 1924 Sør-Trøndelag county
Trondheim city
E. C. Dahls Stiftelse body
- Church books Register of births Personalia Births and christenings State archives The church