Source information
SAT/A-1456/692/L1110
Link to Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 692: Støren - Horg
L1110: Klokkerbok, Støren prestegjeld, Horg sokn
Parish register (copy) no. 692C05/1849 - 1889 Sør-Trøndelag county
Støren parish
Horg local parish
- Church books Sextons books, municipal officials books Personalia Births and christenings Confirmations State archives The church