Content

Nord-Trøndelag


Sparbu parish

Born and baptised females - Henning local parish
1830-1839 1836-1838 (s. 126) 1838-1841 (s. 127)
1840-1849 1838-1841 (s. 127) 1841-1843 (s. 128) 1844 (s. 129) 1845 (s. 130) 1845-1847 (s. 131) 1848 (s. 132)
Born and baptised males - Henning local parish
1830-1839 1836-1837 (s. 116) 1838 (s. 117) 1838-1840 (s. 118)
1840-1849 1838-1840 (s. 118) 1841 (s. 119) 1841-1843 (s. 120) 1844 (s. 121) 1844-1846 (s. 122) 1846-1848 (s. 123) 1848 (s. 124)
Deceased and buried females - Henning local parish
1830-1839 1836-1839 (s. 293) 1839-1844 (s. 294)
1840-1849 1839-1844 (s. 294) 1845-1848 (s. 295) 1848 (s. 296)
Deceased and buried males - Henning local parish
1830-1839 1836-1841 (s. 290)
1840-1849 1836-1841 (s. 290) 1841-1845 (s. 291) 1845-1848 (s. 292)
Notes - Henning local parish
Unknown year Notes
Other page categories
Label, title, content page Label, title, content page
Blank page Page 125
Recording poster Recording poster
Source information
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1458/735/L0339
Link to Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag 735: Sparbu
L0339: Ministerialprotokoll, Sparbu prestegjeld
Parish register (official) no. 735A06 /3 /1836 - 1848 Nord-Trøndelag county
Sparbu parish
Henning local parish
Den originale kirkeboken er ført felles for hele prestegjeldet, i avdelinger for hvert av soknene Sparbu, Skei og Henning. I den digitaliserte versjonen er sidene for de enkelte sokn samlet og fremstår som egne bøker. Lister som er ført felles for alle sokn (konfirmerte, viede, flyttede, vaksinerte og dagsregister) ligger under Mære. Church books Ministerial books Personalia Births and christenings Deaths and burials State archives The church