Source information
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1458/701/L0003
Link to Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag 701: Leksvik
L0003: Ministerialprotokoll, Leksvik prestegjeld
Parish register (official) no. 701A03 /1751 - 1783 Nord-Trøndelag county
Leksvik parish
Leksvik local parish
Stranda local parish
Trolovelsesliste, 1778-1781, inneholder også vielser. Notatside, 94: Om ny innførselsmåte i kirkeboka, 1765. Notatside, 101: Utdeling av fattigpenger, 1765. Notatsider, 185-186: Diverse opptegnelser. Church books Ministerial books Personalia Births and christenings Confirmations Engagements, banns and marriage Deaths and burials State archives The church