Content

Nord-Trøndelag


Leksvik parish

Chronological list - Leksvik local parish
1730-1739 1736-1738 1738 1739
1740-1749 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749
1750-1759 1750 1751 1752
Notes - Leksvik local parish
1750-1759 1755-1776
1760-1769 1755-1776
1770-1779 1755-1776 1778-1779
1780-1789 1780 1781
Other page categories
Label, title, content page Label, title, content page
Source information
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1458/701/L0002
Link to Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag 701: Leksvik
L0002: Ministerialprotokoll, Leksvik prestegjeld
Parish register (official) no. 701A02 /1 /1738 - 1752 Nord-Trøndelag county
Leksvik parish
Leksvik local parish
Sokneprest Jens Danielsen Hvedings ministerialia fra hans tid i Trondheim, hvor han dels assisterte prestene der, dels soknepresten i Støren (de 8 første oppslagene). Noen ministerialia for Leksvik 23.3.-7.5.1738. Ført kronologisk som kirkebok for Leksvik 11.5.1738 til 24.9.1752, konfirmerte fra 1739. Egen avdeling for Stranda sokn 1738-1753, som i den digitaliserte versjonen fremstår som egen bok . Notatsider: diverse opptegnelser 1755-1781. Church books Ministerial books Personalia Births and christenings Engagements, banns and marriage Deaths and burials State archives The church