Content

Nord-Trøndelag


Frosta parish

Born and baptised - Frosta local parish
1810-1819 1817 (s. 0-1) 1817-1818 (s. 10-11) 1818 (s. 12-13) 1819 (s. 22-23)
1820-1829 1820 (s. 30-31) 1821 (s. 42-43) 1821-1822 (s. 48-49) 1822 (s. 50-51) 1823 (s. 62-63) 1823-1824 (s. 70-71) 1824 (s. 72-73) 1824-1825 (s. 78-79) 1825 (s. 80-81) 1825-1826 (s. 90-91) 1826 (s. 92-93) 1826-1827 (s. 100-101) 1827 (s. 106-107)
Confirmation - Frosta local parish
1810-1819 1818 (s. 482-483) 1818-1819 (s. 486-487) 1819 (s. 488-489)
1820-1829 1820 (s. 490-491) 1821 (s. 494-495) 1822 (s. 480b-481b) 1823 (s. 484b-485b) 1824 (s. 486b-487b) 1826 (s. 492b-493b)
Married - Frosta local parish
1810-1819 1817 (s. 332-391) 1818 (s. 392-393) 1819 (s. 396-397)
1820-1829 1820 (s. 398-399) 1821 (s. 402-403) 1822 (s. 404-405) 1823 (s. 406-407) 1824 (s. 410-411) 1825 (s. 412-413) 1826 (s. 414-415) 1827 (s. 416-417)
Deceased and buried - Frosta local parish
1810-1819 1817-1818 (s. 188-189) 1817 (s. 190-191) 1818 (s. 192-193) 1819 (s. 196-197)
1820-1829 1820 (s. 200-201) 1821 (s. 202-203) 1822 (s. 204-205) 1823 (s. 208-209) 1823-1824 (s. 210-211) 1824 (s. 212-213) 1824-1825 (s. 214-215) 1825 (s. 216-217) 1826 (s. 218-219) 1827 (s. 222-223)
In-migrated - Frosta local parish
1810-1819 1817-1819 (s. 604-609)
1820-1829 1820-1823 (s. 610-611) 1823-1826 (s. 612-613) 1826 (s. 614-627)
Out-migrated - Frosta local parish
1810-1819 1817-1819 (s. 560-561) 1819-1822 (s. 562-563)
1820-1829 1819-1822 (s. 562-563) 1822-1825 (s. 564-565) 1825-1827 (s. 566-579)
Comparing index (jevnførelsesregister) - Frosta local parish
1810-1819 1817 (s. 650-657) 1818 (s. 664-665) 1819 (s. 668-669)
1820-1829 1820 (s. 670-671) 1821 (s. 674-675) 1822 (s. 678-679) 1823 (s. 682-683) 1824 (s. 684-685) 1825 (s. 686-687) 1826 (s. 690-691)
Other page categories
Label, title, content page Label, title, content page
Source information
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1458/713/L0112
Link to Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag 713: Frosta
L0112: Ministerialprotokoll, Frosta prestegjeld
Parish register (official) no. 713A04 /1 /1817 - 1827 Nord-Trøndelag county
Frosta parish
Frosta local parish
Den originale kirkeboken er ført felles for Frosta og Åsen sokn, i avdelinger for hvert av soknene. I den digitaliserte versjonen er sidene for hvert sokn samlet og fremstår som egne bøker. Church books Ministerial books Personalia Births and christenings Confirmations Engagements, banns and marriage Deaths and burials Emigrations and change of domicile State archives The church