Content

Sør-Trøndelag


Trondheim city

Source information
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1456/601/L0034
Link to Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 601: Trondheim - Domkirken
L0034: Ministerialprotokoll, Trondheim prestegjeld, Domkirken sokn
Parish register (official) no. 601A02 /1702 - 1714 Sør-Trøndelag county
Trondheim city
Domkirken local parish
Fol. 1-226b, fortsettelse i neste bok. Boka er satt sammen av løse blad og år kan derfor være feil. Notatsider og løse vedlegg foran i boka: Om kirkeboka. Church books Ministerial books Personalia Births and christenings State archives The church