Content

Sør-Trøndelag


Støren parish

Chronological list - Horg local parish
1800-1809 1809
1810-1819 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1817-1818 1818 1819
1820-1829 1820 1821 1822 1823 1824
Attachment - Horg local parish
Unknown year Attachment
Notes - Horg local parish
1820-1829 1825
Other page categories
Label, title, content page Label, title, content page
Source information
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1456/692/L1107
Link to Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 692: Støren - Horg
L1107: Klokkerbok, Støren prestegjeld, Horg sokn
Parish register (copy) no. 692C02/1809 - 1824 Sør-Trøndelag county
Støren parish
Horg local parish
Kirkeboka er feilinnbundet i mellom årene 1816-1818, og det er litt usikkert om indeksen stemmer årsmessig i forhold til hva som er riktig. Det er også mulighet for at det finnes flere feilinnbindinger i boka. Church books Sextons books, municipal officials books Personalia Births and christenings Engagements, banns and marriage Deaths and burials State archives The church