Content
View options:

Akershus


1865 Census

Vestby prestegjeld
Tittelside bind 47 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Vestby sokn 2a 10
Spesiallister Vestby sokn 2b 23
Spesiallister Vestby sokn 2c 37
Spesiallister Vestby sokn 2d 42
Spesiallister Vestby sokn 2e 56
Spesiallister Vestby sokn 2f 69
Spesiallister Såner sokn 3a 78
Spesiallister Såner sokn 4a 91
Spesiallister Såner sokn 4b 104
Spesiallister Såner sokn 4c 117
Spesiallister Garder sokn 7a 125
Spesiallister Garder sokn 7b 139
Tittelside bind 64 146
Spesiallister Såner sokn 6a: Ladestedet Soon 149
Spesiallister Såner sokn 6b: Ladestedet Soon 161
Tittelside bind 65 177
Spesiallister Såner sokn 5a: Ladestedet Hølen 180
Tittelside bind 66 195
Spesiallister Vestby sokn 1: Ladestedet Hvidsten 198
Source information
Riksarkivet RA/S-2231
Link to Arkivportalen
Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold State Census no. 047, 064-066/31.12.1865 Akershus county
Vestby parish
Vestby local parish
Garder local parish
Såner local parish
- Censuses 1865 Census Personalia State archives Departmental institutions