Content
View options:

Statsarkivet i Hamar


Norges Brannkasse, Vestre Toten

Instruks upaginert
Branntakster 1
Source information
Statsarkivet i Hamar
Link to Arkivportalen
Norges Brannkasse, Vestre Toten Fire assessment documents no. 4/29.10.1954 - 15.12.1954 - For bygninger tilhørende Raufoss Ammunisjonsfabrikker. Fire safety assessments Property Insurance and assurances State archives Houses and buildings