Content
View options:

Statsarkivet i Hamar


Norges Brannkasse, Vestre Toten

Instruks upaginert
Branntakster upaginert
Autorisasjon upaginert
Løse vedlegg upaginert
Source information

Link to Arkivportalen
Statsarkivet i Hamar Norges Brannkasse, Vestre Toten Fire assessment documents no. 1/22.07.1919 - 29.05.1952 - - Fire safety assessments Property Insurance and assurances State archives Houses and buildings