Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
View options:

Riksarkivet


NS Riksøkonomiavdeling

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Mil - Ner 3
Source information
Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0024
Link to Arkivportalen
NS Riksøkonomiavdeling F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0024: Mil - Ner
Political parties no. 24/1940 - 1945 - - Personalia Member registers Political parties Second world war Private archives Organisation and company archives