Content
This content is restricted. You have insufficient permissions.
View options:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Mil - Ner 3
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0024
Link to Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0024: Mil - Ner
Political parties no. 24 /1940 - 1945 - - Personalia Member registers Political parties Second world war Private archives Organisation and company archives NA reading rooms