Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
0001/0001 Summarisk regnskap for inntekt og utgift på Bergen kongsgård 1516-1518 upaginert
0002/0001 Inntektsregnskap på Bergen kongsgård sommeren 1518 upaginert
0003/0001 Utgiftsregnskap på Bergen kongsgård sommeren 1518 upaginert
0004/0001 Inntektsregnskap på Bergen kongsgård vinteren 1518-1519 upaginert
Source information
RA/EA-5023/R/Ra/L0005
Link to Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Ra: Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
L0005: Bergenhus len
Account books for feudal overlords (lensregnskap) no. 5/1516 - 1519 - Accountancy and taxes Sheriff accounts State archives Danish-norwegian central services