Content
View options:

Riksarkivet


Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
Skap 16, pakke 77: Om salær for sakførere 1797-1798 2
Skap 16, pakke 78: Om tilstanden ved fengslene 1798 109
Skap 16, pakke 79: Om jordmødre og dødfødte barn 1802-1804 149
Skap 8, pakke 80: Dom ved Overadmiralitetsretten om erobringen av kaperskipet "The Nancy" 1797 409
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4061/F/L0128
Link to Arkivportalen
Danske Kanselli, Skapsaker F: Skapsaker
L0128: Skap 16, pakke 77-81
Other source no. 128 /1797 - 1804 - Skap 16, pakke 77-81 Court Proceedings Births and christenings Ships and boats Midwife, Midwives State archives Danish-norwegian central services Prisons and penitentiaries