Content
View options:

Vestre Toten municipality archive


Vestre Toten kommunearkiv*

Dagbok over skolehold og skolesøkning Tittelside 1
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1863 2
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1864 6
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1865 10
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1866 16
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1867 25
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1868 31
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1869 36
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1870 40
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1871 44
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1872 48
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1873 52
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1874 57
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1875 62
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1876 67
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1877 73
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1878 78
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1879 83
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1880 87
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1879 91
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1880 92
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1881 93
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1882 99
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1883 104
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1884 110
Dagbok over skolehold og skolesøkning 1885 116
Dagbok over skolehold og skolesøkning Inventar 122
Source information
Vestre Toten municipality archive Vestre Toten municipality archive
Link to Arkivportalen
Vestre Toten kommunearkiv* -: Skolehold- og skolesøkningsprotokoll, Fjeldsmarken krets i Vestre Toten skolekommune
Pupil register no. - /1863 - 1885 Oppland county
Vestre Toten muni.
Fotografert i 2013 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Personalia Municiple archives Education authority