Content
View options:

Vestre Toten kommunearkiv


Vestre Toten kommunearkiv*

Innholdsfortegnelse over valgkretsene 1
Nerset krets 2
Ile krets 15
Solvold krets 29
Østvold krets 36
Elton krets 46
Sagvold krets 65
Rud krets 82
Raufoss krets 100
Nyhagen krets 135
Autorisasjon upaginert
Source information
Vestre Toten kommunearkiv
Link to Arkivportalen
Vestre Toten kommunearkiv* -: Manntall over stemmeberettigede innbyggere i Vestre Toten valgsokn
Register of voters no. -/1921 Oppland county
Vestre Toten muni.
Fotografert i 20xx av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Voter register Personalia Municiple archives Elections and referendums