Content
View options:

Riksarkivet


Danske Kanselli 1800-1814

NORSKE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET (3. DEPARTEMENTET), Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Kongelig ekspedisjon, Underskrivelsesbøker med registre
Alfabetisk register Tittelblad upaginert
Alfabetisk register A - L upaginert
Alfabetisk register M - Z upaginert
Tittelblad upaginert
Januar 1
Februar 6
Mars 11
April 15
Mai 18
Juni 22
Juli 26
August 30
September 33
Oktober 36
November 42
Desember 46
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-3024/H/Hf/Hfb/Hfbc/L0002
Link to Arkivportalen
Danske Kanselli 1800-1814 H: NORSKE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET (3. DEPARTEMENTET)
Hf: Kongelig resolusjon og ekspedisjon
Hfb: Kongelig ekspedisjon
Hfbc: Underskrivelsesbøker med registre L0002: Underskrivelsesbok m. register
Other source no. 2 /1801 - Underskrivelsesbok med register. Royal declarations and royal petitions Eidsvoll 1814 State archives Danish-norwegian central services