Content
View options:

Helgeland Museum, avd. Dønna


Nordvika gamle handelssted

Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1847 upaginert
Source information

Link to Arkivportalen
Nordvika gamle handelssted Other source no. - /1847 - Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1847. Diaries Sailors Ships and boats Seafaring, Maritime Private archives