Content
View options:

Finnmarkseiendommen


Lensmannen i Nesseby (hos Finnmarkseiendommen)*

Oppmålingsforretninger 1914 0
Oppmålingsforretninger 1915 11
Oppmålingsforretninger 1916 21
Oppmålingsforretninger 1917 30
Oppmålingsforretninger 1918 36
Oppmålingsforretninger 1919 50
Oppmålingsforretninger 1920 57
Oppmålingsforretninger 1921 59
Oppmålingsforretninger 1922 70
Oppmålingsforretninger 1923 79
Oppmålingsforretninger 1924 88
Oppmålingsforretninger 1925 101
Oppmålingsforretninger 1926 114
Oppmålingsforretninger 1927 117
Oppmålingsforretninger 1928 130
Oppmålingsforretninger 1929 137
Informasjon om avskrift upaginert
Source information

Link to Arkivportalen
Lensmannen i Nesseby (hos Finnmarkseiendommen)* Survey book no. 3 /1914 - 1929 - Aut. 03.07.1914 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Nesseby. Property Surveying State archives Departmental institutions