Content
View options:

Finnmarkseiendommen


Lensmannen i Nesseby (hos Finnmarkseiendommen)*

Register upaginert
Oppmålingsforretninger 1907 1
Oppmålingsforretninger 1908 22-23
Oppmålingsforretninger 1909 42-43
Oppmålingsforretninger 1910 50-51
Oppmålingsforretninger 1911 100-101
Oppmålingsforretninger 1912 154-155
Oppmålingsforretninger 1913 194-195
Oppmålingsforretninger 1914 230-231
Autorisasjon 1914 upaginert
Source information

Link to Arkivportalen
Lensmannen i Nesseby (hos Finnmarkseiendommen)* Survey book no. 2 /1907 - 1914 - Aut. 07.09.1907 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Nesseby. Property Surveying State archives Departmental institutions