Content
View options:

Finnmarkseiendommen


Lensmannen i Nesseby (hos Finnmarkseiendommen)*

Register upaginert
Oppmålingsforretninger 1887 1a
Oppmålingsforretninger 1888 3b-4a
Oppmålingsforretninger 1889 4b-5a
Oppmålingsforretninger 1891 7b-8a
Oppmålingsforretninger 1892 8b-9a
Oppmålingsforretninger 1893 11b-12a
Oppmålingsforretninger 1894 12b-13a
Oppmålingsforretninger 1895 13b-14a
Oppmålingsforretninger 1896 16b-17a
Oppmålingsforretninger 1897 20b-21a
Oppmålingsforretninger 1898 32b-33a
Oppmålingsforretninger 1899 37b-38a
Oppmålingsforretninger 1900 48b-49a
Oppmålingsforretninger 1901 57b-58a
Oppmålingsforretninger 1903 71b-72a
Oppmålingsforretninger 1904 81b-82a
Oppmålingsforretninger 1905 93b-94a
Oppmålingsforretninger 1906 109b-110a
Oppmålingsforretninger 1907 118b-119a
Fortegnelse over forpaktninger i Nesseby 123b-124a
Autorisasjon upaginert
Source information

Link to Arkivportalen
Lensmannen i Nesseby (hos Finnmarkseiendommen)* Survey book no. 1 /1887 - 1907 - Aut. 07.04.1888 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Nesseby. Property Surveying State archives Departmental institutions