Content
View options:

Finnmarkseiendommen


Lensmannen i Nord-Varanger (hos Finnmarkseiendommen)*

Oppmålingsforretninger 1878 1a
Oppmålingsforretninger 1880 1b-2a
Oppmålingsforretninger 1884 10b-11a
Oppmålingsforretninger 1885 15b-16a
Oppmålingsforretninger 1887-1889 40b-41a
Oppmålingsforretninger 1889 41b-42a
Oppmålingsforretninger 1890 46b-47a
Oppmålingsforretninger 1891 53b-54a
Register 133b-134a
Autorisasjon upaginert
Source information

Link to Arkivportalen
Finnmarkseiendommen Lensmannen i Nord-Varanger (hos Finnmarkseiendommen)* Survey book no. 1/1878 - 1891 - Aut. 08.07.1878 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for Nord-Varanger tinglag. Property Surveying State archives Departmental institutions