Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

IDD OG MARKER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1704 2
Regnskap 1704 3
Vedlegg 1 1704 24
Vedlegg 2 Sikt og sakefall 1704 26
Vedlegg 3 Tiende 1704 34
Vedlegg 4 Generalmanntall eller oppebørselsbok 1704 51
Vedlegg 5 Husmannsskatt 1704 93
Vedlegg 6a Soldatlegdsrulle 1704 95
Vedlegg 6b Sagmesterskatt 1704 110
Vedlegg 7 Konsumpsjon og folkeskatt 1704 116
Vedlegg 8 Beregning av kongens visse innkomster 1704 128
Vedlegg 9-10 1704 135
Vedlegg 11 Jordegods fritt for odelsskatt 1704 139
Vedlegg 12-34 1704 156
Innholdsfortegnelse mappe 2 1705 211
Regnskap 1705 212
Vedlegg 1 1705 228
Vedlegg 2 Generalmanntall eller oppebørselsbok 1705 230
Vedlegg 3 Husmannsskatt 1705 272
Vedlegg 4 Sagmesterskatt 1705 274
Vedlegg 5 Beregning av kongens visse innkomster 1705 278
Vedlegg 6a-6b 1705 285
Vedlegg 7 Jordegods fritt for odelsskatt 1705 289
Vedlegg 8-17 1705 306
Antegnelser 1704-1705 325
Innholdsfortegnelse mappe 3 1706 337
Regnskap 1706 338
Vedlegg 1 Matrikkel og jordebok 1706 353
Vedlegg 2-3 1706 396
Vedlegg 4 Husmannsskatt 1706 407
Vedlegg 5 Sagmesterskatt 1706 409
Vedlegg 6-7 1706 412
Vedlegg 8 Beregning av kongens visse innkomster 1706 417
Vedlegg 9-10 1706 424
Vedlegg 11 Jordegods fritt for odelsskatt 1706 428
Vedlegg 12-25 1706 445
Antegnelser 1706 488
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R01/L0017
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0017: Fogderegnskap Idd og Marker
Account books for bailiffs no. 17 /1704 - 1706 Østfold county
Idd og Marker bailiwick
- Accountancy and taxes Bailiff accounts State archives Danish-norwegian central services