Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Bergen Regnskap 3
Bergen Anmerkninger 39
Arendal Angivelser nr. 1-88b 45
Arendal Regnskap 283
Arendal Anmerkninger 311
Arendal Generalekstrakt 322
Arendal Manntalls- og skatteprotokoll 341
Arendal Anhang til manntalls- og skatteprotokoll 433
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0002
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0002: Arendal. Bergen
Wealth tax 1789 no. 2 /1789 - Arendal. Bergen Accountancy and taxes 1789 Wealth tax State archives