Content
View options:

Riksarkivet


1838-matrikkelen (publikasjon)*

Innholdsfortegnelse 1
Senja og Tromsø fogderi Karlsøy tinglag 2
Senja og Tromsø fogderi Skjervøy tinglag 8
Senja og Tromsø fogderi Lyngen tinglag 14
Senja og Tromsø fogderi Tromsø tinglag 19
Senja og Tromsø fogderi Hillesøy tinglag 25
Senja og Tromsø fogderi Gisund tinglag 29
Senja og Tromsø fogderi Dyrøy tinglag 35
Senja og Tromsø fogderi Astafjord tinglag 39
Senja og Tromsø fogderi Torsken tinglag 48
Senja og Tromsø fogderi Sand tinglag 51
Senja og Tromsø fogderi Kvæfjord tinglag 55
Senja og Tromsø fogderi Fauskevåg tinglag 59
Source information

Link to Arkivportalen
Riksarkivet 1838-matrikkelen (publikasjon)* Landed property index no. 18/1838 Troms county
Senja og Troms bailiwick
- Land register Property