Content
View options:

Riksarkivet


1838-matrikkelen (publikasjon)*

Innholdsfortegnelse 1
Jarlsberg fogderi Skoger tinglag 2
Jarlsberg fogderi Sande tinglag (med Strømm) 8
Jarlsberg fogderi Hof tinglag 18
Jarlsberg fogderi Lardal tinglag 23
Jarlsberg fogderi Botne tinglag 30
Jarlsberg fogderi Våle tinglag 36
Jarlsberg fogderi Borre tinglag 45
Jarlsberg fogderi Sem tinglag 54
Jarlsberg fogderi Nøtterøy tinglag 69
Jarlsberg fogderi Ramnes tinglag 79
Jarlsberg fogderi Andebu tinglag 91
Jarlsberg fogderi Stokke tinglag 101
Larvik fogderi Sandeherred tinglag 114
Larvik fogderi Tjølling tinglag 129
Larvik fogderi Hedrum tinglag 136
Larvik fogderi Brunlanes tinglag 147
Source information

Link to Arkivportalen
Riksarkivet 1838-matrikkelen (publikasjon)* Landed property index no. 06/1838 Vestfold county
- Land register Property