Content
View options:

Riksarkivet


1838-matrikkelen (publikasjon)*

Innholdsfortegnelse 1
Aker og Follo fogderi Kråkstad tinglag 2
Aker og Follo fogderi Ås og Nesodden tinglag 9
Aker og Follo fogderi Vestby tinglag 20
Aker og Follo fogderi Asker tinglag 28
Aker og Follo fogderi Bærum tinglag 33
Aker og Follo fogderi Aker tinglag 38
Nedre Romerike fogderi Skedsmo og Nittedal tinglag 50
Nedre Romerike fogderi Sørum tinglag 59
Nedre Romerike fogderi Aurskog tinglag 65
Nedre Romerike fogderi Høland tinglag 71
Nedre Romerike fogderi Fet tinglag 80
Nedre Romerike fogderi Enebakk tinglag 87
Øvre Romerike fogderi Gjerdrum tinglag 93
Øvre Romerike fogderi Nannestad tinglag 99
Øvre Romerike fogderi Hurdal tinglag 108
Øvre Romerike fogderi Eidsvoll tinglag 114
Øvre Romerike fogderi Ullensaker tinglag 126
Øvre Romerike fogderi Nes tinglag 139
Source information
Riksarkivet
Link to Arkivportalen
1838-matrikkelen (publikasjon)* Landed property index no. 02/1838 Akershus county
- Land register Property