Content
View options:

Riksarkivet


Sosialdepartementet, 2. sosialkontor D (1948-1975)

Vin og brennevin til den tyske krigsmakt 1
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-3455
Link to Arkivportalen
Sosialdepartementet, 2. sosialkontor D (1948-1975) Other source no. Ia/L0046/0002 /1940 - 1942 - Digitalisert utdrag: Salg og leveranser av vin og brennevin til den tyske krigsmakt. Food and drink Second world war The National Archive's Spring Releases 2010-2015 State archives Government departments