Content
View options:

Statsarkivet i Kongsberg


Porsgrunn innrulleringskontor

Mønstringsjournaler, Mønstringsjournaler
Påmønstring 1928 Avmønstring 1928 2
Påmønstring 1929 Avmønstring 1929 8
Påmønstring 1930 Avmønstring 1930 30
Source information
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-829/H/Ha/L0013
Link to Arkivportalen
Porsgrunn innrulleringskontor H: Mønstringsjournaler
Ha: Mønstringsjournaler
L0013: Mønstringsjournal
Journal of ships with sign on/off (mønstringsjournal) no. 13/1928 - 1930 - Mønstringsjournal Navy muster rolls Sailors Seafaring, Maritime State archives