Content
View options:

Table of contents


År 1971 (fra mars) 5
År 1971 6
År 1972 19
År 1973 31
År 1974 44
År 1975 62
År 1976 70
År 1977 93
År 1978 107
År 1979 123
År 1980 151
År 1987 177
År 1989 178
Source information
Troms and Finnmark region library FMFB/A-1054/A/L0003
Link to Arkivportalen
A-1054: Vadsø Kvinnelag
A: Møtebøker
L0003: Møteprotokoll
Minutes 1971 - 1980 - Vadsø Kvinnelag ble stiftet på 1950-tallet som en avdeling av Norsk kvinneforbund. Norsk Kvinneforbund (stiftet i 1954) var en sammenslutning av Norges Husmorlagsforbund og Norges Demokratiske Kvinneforbund (stiftet 1948). Organisasjonens formål var å samle og aktivere kvinner til innsats for fred, frigjøring, solidaritet og trygging av barns og ungdommers rettigheter. Vadsø Kvinnelag ble lagt ned i 2000. Meeting protocols Private archives Organisation and company archives