Content
View options:

Table of contents


År 1966 5
År 1967 24
År 1968 45
År 1969 62
År 1970 77
År 1971 (februar) 96
Source information
Troms and Finnmark region library FMFB/A-1054/A/L0002
Link to Arkivportalen
A-1054: Vadsø Kvinnelag
A: Møtebøker
L0002: Møteprotokoll
Minutes 1966 - 1971 - Vadsø Kvinnelag ble stiftet på 1950-tallet som en avdeling av Norsk kvinneforbund. Norsk Kvinneforbund (stiftet i 1954) var en sammenslutning av Norges Husmorlagsforbund og Norges Demokratiske Kvinneforbund (stiftet 1948). Organisasjonens formål var å samle og aktivere kvinner til innsats for fred, frigjøring, solidaritet og trygging av barns og ungdommers rettigheter. Vadsø Kvinnelag ble lagt ned i 2000. Meeting protocols Private archives Organisation and company archives