Content
View options:

Riksarkivet


Landssvikarkivet, Arendal politikammer

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Grimstad
L0029 Sakomslag 1
L0029 Registerkort for Anne Marie Hamsun 3
L0029 Dokumentliste 4
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 1 8
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 2 27
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 3 30
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 3a 39
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 4 44
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 5 52
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 6-10 71
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 11-15 82
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 16 (mangler) 92
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 17 93
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 18 122
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 19 125
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 20-25 306
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 26-30 320
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 31-35 334
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 36-40 355
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 41 373
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 42 393
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 43 399
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 45 410
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 46 413
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 47 428
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 48-49 455
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 50 464
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 51-54 583
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 55-58 596
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 60 609
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 61-70 648
L0029 Nummererte dokumenter Nr. 71-73 678
L0029 Dokumenter fra Erstatningsdirektoratet 692
L0029 Utdrag i sak Erstatningsdirektoratet mot Knut Hamsun Eksemplar A 726
L0029 Utdrag i sak Erstatningsdirektoratet mot Knut Hamsun Eksemplar B 942
L0030 Avisutklipp (utvalgsskanning) 1060
L0030 Dokumenter fra Erstatningsdirektoratet 1066
L0031 Brev 1969
L0032 Brev 2334
Source information
Riksarkivet RA/S-3138-25/D/Dc/L0029
Link to Arkivportalen
RA/S-3138-25/D/Dc/L0030
Link to Arkivportalen
Landssvikarkivet, Arendal politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Dc: Grimstad
L0029: Anr. 192/45
Trials of treatury no. 29-32 /1945 - 1951 - Arendal politikammer, Grimstad, nr. 29-32: Anr. 192/45 Knut Hamsun - Saken består av fire arkivbokser L0029-L0032. Av disse er L0029 og L0031 skannet i sin helhet. L0030 består av en mappe med aviser der Hamsun er omtalt, og som det bare er skannet prøver av, og dokumenter fra Erstatningsdirektoratet, som er skannet i sin helhet. I L0032 er oversettelsen av Locards erklæring en dublett og ikke skannet i sin helhet, da hele oversettelsen finnes i L0031. Court Proceedings Personalia Authors Arts and culture Second world war WWII Treason settlement State archives Proceedings copies (NA) The WWII Treason Archive