Content
View options:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Saksarkiv, korrespondanse
Korrespondanse 1871 1
Source information
IKA Hordaland IKAH/1218a-021/D/Da/L0001/0001
Link to Arkivportalen
Finnaas kommune. Formannskapet D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Saksarkiv, korrespondanse
L0001: Korrespondanse / saker
0001: Deling av Finnås fattigkommisjon Records archive 1871 - - Case archives Municiple archives Chairmanship and municipal government Poorhouse