Content
View options:

Oslo city archive


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Østre Aker
Branntakstprotokoll Østre Aker 1913-1914 1
Register upaginert
Source information
Oslo city archive Oslo city archive OBA/A-10133/F/Fc/L0014
Link to Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fc: Branntakstprotokoller for Østre Aker
L0014: Branntakstprotokoll
Fire assessment documents no. ØA14 /1913 - 1914 - - Fire safety assessments Property Insurance and assurances Municiple archives Houses and buildings