Content
View options:

IKA Kongsberg


Kviteseid formannskap og sentraladministrasjon

Møtebok formannskap og kommunestyre
Tittelside 1
Møtereferater 1882 2
Møtereferater 1883 9
Møtereferater 1884 23
Møtereferater 1885 38
Møtereferater 1886 61
Møtereferater 1887 94
Møtereferater 1888 118
Source information
IKA Kongsberg IKAK/0829021/A/Aa/L0002
Link to Arkivportalen
Kviteseid formannskap og sentraladministrasjon A: Møtebok formannskap og kommunestyre
Aa:
L0002: Udskrift af Hvideseid formandskabs forhandlingsprotokol
Minutes no. 2/02.11.1882 - 14.06.1888 - - Meeting protocols Municiple archives Chairmanship and municipal government