Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 1379 results.

View options:

Riksarkivet


Riksarkivets diplomsamling

Frantz Wilhelm Følkersam, Privatarkiv 327
L0008 Pk. 8 (II) 1602 - 1704 First page Content
L0009 Pk. 8 (III) 1435 - 1728 First page Content

Christie, Wilhelm Frimann Koren

Korrespondanse m.m
L0004 1814 Christies papirer fra 1814 vedk. Riksforsamlingen, Englandsreisen, det overordentlige Storting og Stockholmsferden. First page Content
L0005 1815 - 1816 Christies dagbok 23/5-23/10 1815. Andre papirer vedk. Stortinget i 1815-1816. First page Content
L0006 1817 - 1818 Papirer vedk. Lov-Commiteen 1817. Christies referat av Stortingsforhandlingene og andre papirer vedk. Stortinget i 1818. First page Content

Faye, Andreas

Andreas Fayes arkiv, VII Norsk geografi og lokalhistorie
L0022/0013 En vandring gjennem en del af Thelemarken og Grevskaberne 1824 ved Andreas Faye. 54 s. 4to 1824 First page Content
L0022/0014 En vandring gjennem Hedemarken, Thoten, Hallingdal m.v. i sommeren 1825 av A. Faye (et hefte, sign. no. 23) 1825 First page Content
L0022/0015 En vandring over Ringerige til Drammen i selskab med endel studenter 1825 (et hefte, sign. no 22) 1825 First page Content
L0023/0001 2 smaa bind i 8to med topografiske og historiske (tildels arkeologiske) optegnelser av A. Faye 1790 - 1865 First page Content
Andreas Fayes arkiv, IX Norges historie i det 19. århundre
L0026/0001 Smaa-bidrag til Norges historie i det 19de aarhundrede. Særlig brev til J. Aall 1808-1810 og 1815. Endel pakker in folio First page Content
L0026/0002 Breve til Jørgen Brochmann fra Johan Nordahl Brun 1798-1808 (innb. i 4to) First page Content
L0026/0003 Breve fra Grev J. H. C. Wedel-Jarlsberg til Chr. Faye angaaende kornprovideringen 1809-1810 og 1822. Brev fra provideringscommissionen til Jac. Aall og Chr. Faye 1808-1815. Jfr. IX 12 og 58-59 First page Content
L0026/0004 Geheime-legationsraad Irgens-Berghs breve i consept 1817-1827 First page Content
L0026/0005 Breve fra Irgens-Berghs til hans svoger A. Holstein og fra J. G. Adler til Irgens-Bergh 1816-27 First page Content
L0026/0006 Breve til Irgens-Bergh fra charge d'affaires de Coopmans i Paris, Vogt, Koss m.fl. First page Content
L0026/0007 Breve fra den danske minister Rosenkrands til Irgens-Bergh 1818-1823 First page Content
L0027/0001 Breve fra fru Emilie Bülow til Irgens-Bergh angaaende dagens begivenheder ved det danske hof 1825-1827 First page Content
L0027/0002 Breve fra Irgens-Bergh fra Gjerlew, siden general-consul i Norge First page Content
L0027/0003 Breve til irgens-Bergh fra forskjellige First page Content
L0027/0004 Breve til Irgens-Bergh fra den sachsiske charge d'affaires Merbitz i Kjøbenhavn (paa dansk) First page Content
L0027/0005 Papirer vedkommende provideringen 1809. Chr. Fayes papirer. Jfr. IX 58-59 First page Content
L0027/0006 Breve og documenter vedk. Norges historie 1808-1813 (Heri breve fra C. Pavels, L. Mariboe, N. Aall, J. Collett, P. E. Müller, N. S. Darre) First page Content
L0028/0001 Optegnelser ang. begivenhedene i 1814 og nærmest foregaaende aar af statsraadene Motzfeldt, Collett, Aall, Holst, stiftamtmand C. V. Falsen m.fl., tilstillede Jacob Aall i anledningen af hans erindringer First page Content
L0028/0002 Optegnelser ang. begivenhedene 1807-1814, af oberst Brock, Carl H. Anckarsvärd, Gustaf Hjerta m.fl. (afg. i samme anledning) First page Content
L0028/0003 Optegnelser ang. begivenhedene 1807-1814 af Thulstrup, L. Stoud Platou, C. St. Platou, G. Sverdrup, Løvenskiold m.fl. (afg. i samme anledning) First page Content
L0028/0004 Breve til Jacob Aall fra forskjellige i Norge og udlandet, tildels vedkommende hans erindringer First page Content
L0028/0005 Breve (fra Løvenskiold, A. C. Møller, St. J. Stenersen, bergmester Strøm, N. Aall m.fl.) og actstykker 1814 First page Content
L0028/0006 Jacob Aalls dagbog fra Eidsvold 1814 m.m. First page Content
L0028/0007 Documenter vedk. begivenhedene i Norge 1814, deriblandt actstykkene vedk. Carsten Ankers sendelse og hans depescher First page Content
L0028/0008 Samlinger til Christian Augusts historie, optegn. af A. Faye First page Content
L0028/0009 Actstykker og optegnelser til Grev Wedels levnet First page Content
L0028/0010 Løvenskiolds autobiographi med actstykker og egenhænd. breve First page Content
L0029A/0001 Actstykker og breve som bidrag til Jacob Aalls biographi First page Content
L0029A/0002 Breve til Jacob Aall fra Stenersen, Siegwart, Neumann m.fl. First page Content
L0029A/0003 Uddrag af Intelligents-sedlerne (1800-tallet) First page Content
L0029A/0004 Breve fra Otto Müller til Jac. Aall First page Content
L0029A/0005 Bidrag til Jac. Aalls biographi First page Content
L0029A/0006 Uddrag af Jac. Aalls brevvexling med Hofman-Bang First page Content
L0029A/0007 Bidrag til Jac. Aalls biographi af Hofman-Bang m.m. First page Content
L0029A/0008 Hofman-Bangs levnet og erindringer First page Content
L0029A/0009 Breve fra præsten Grøgaard til Jac. Aall First page Content
L0029B/0001 Bind nr. 1 av Manuscriptet til Aalls erindringer m.m. First page Content
L0029B/0010 Bidrag til Norges nyere historie, en samling af afskrifter First page Content
L0029B/0011 Vedkommende familien Collett First page Content
L0029B/0012 Vedkommende G. P. Blom First page Content
L0029B/0013 Statsraad Holsts biographi. Vedlagt egenhændige bemærkninger af H. ang. Fayes biographi over Wedel First page Content
L0029B/0014 "Lysglimt over Norges nyere Historie", nogle blade med optegn. af C. Faye efter mundtlige samtaler First page Content
L0029B/0015 Grev Platens circulære First page Content
L0029B/0016 Norge 1814 med bilag af A. Faye First page Content
L0029B/0017 Breve fra Finn Magnussøn First page Content