Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 937 results.

View options:

Riksarkivet


Norske Lensrekneskapsbøker (publikasjon)*

No catalog info
1 1557 - 1558 Bind 1: Rekneskap for Akershus len 1557-1558 First page Content
2 1560 - 1561 Bind 2: Rekneskap for Akershus len 1560-1561 First page Content
3 1563 Bind 3: Skatten av Bergenhus len 1563 First page Content
4 1566 - 1567 Bind 4: Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567, A. Inntekt First page Content
5 1566 - 1567 Bind 5: Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567, B. Utgift C. Dei nordlandske lena og Finnmark D. Ekstrakt First page Content
6 1548 - 1559 Bind 6: Rekneskapsbøker for Trondheims len 1548-1549 og 1557-1559 First page Content
7 1548 - 1567 Bind 7: Tillegg I og II First page Content
Personregister 1548 - 1567 Personregister til Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567 First page Content
Saksregister 1548 - 1567 Saksregister til Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567 First page Content
Stedsnavnregister 1548 - 1567 Stedsnavnregister til Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567 First page Content

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
L0001 Østnorske len 1499 - 1528 First page Content
L0002 Østnorske len 1528 - 1538 First page Content
L0003 Akershus len 1557 - 1558 First page Content
L0004 Akershus len, 1560-1561; Bergenhus len, 1516-1517 1516 - 1561 First page Content
L0005 Bergenhus len 1516 - 1519 First page Content
L0006 Bergenhus len 1518 - 1519 First page Content
L0007 Bergenhus len 1519 - 1520 First page Content
L0008 Bergenhus len 1520 - 1521 First page Content
L0009 Bergenhus len 1521 First page Content
L0010 Bergenhus len 1521 - 1522 First page Content
L0011 Bergenhus len 1522 - 1557 First page Content
L0012 Bergenhus len 1563 First page Content
L0013 Bergenhus len 1566 - 1567 First page Content
L0014 Bergenhus len, 1566-1567; Trondheim len, 1540-1559 1540 - 1567 First page Content
L0015 Trondheim len, 1564-1566; Nordnorske len, 1566-1567; Alle norske len, 1569-1570; Adelsgods, 1519-1520 Kirke- og klostergods, kommunegods m.m. 1540-1542 1519 - 1570 First page Content
L0016 Kirke- og klostergods, kommunegods m.m., 1549-1555; Bergverksregnskap, 1540-1541 1540 - 1555 First page Content
Regnskap, Regnskaper og jordebøker etter 1570, Akershus len
L0001 Akershus len 1577 - 1578 First page Content
L0002 Akershus len 1578 - 1579 First page Content
L0003 Akershus len 1579 - 1588 First page Content
L0004 Akershus len 1588 - 1589 First page Content
L0005 Akershus len 1589 - 1594 First page Content
L0006 Akershus len 1593 - 1594 First page Content
L0007 Akershus len 1588 - 1597 First page Content
L0008 Akershus len 1597 - 1598 First page Content
L0009 Akershus len 1588 - 1600 First page Content
L0010 Akershus len 1588 - 1601 First page Content
L0011 Akershus len 1600 - 1601 First page Content
L0012 Akershus len 1576 - 1601 First page Content
L0013 Akershus len 1576 - 1602 First page Content
L0014 Akershus len 1601 - 1603 First page Content
L0015 Akershus len 1602 - 1603 First page Content
L0016 Akershus len 1603 - 1604 First page Content
L0017 Akershus len 1603 - 1604 First page Content
L0018 Akershus len 1603 - 1605 First page Content
L0019 Akershus len 1604 - 1605 First page Content
L0020 Akershus len 1603 - 1606 First page Content
L0021 Akershus len 1605 - 1606 First page Content
L0022 Akershus len 1606 - 1607 First page Content
L0023 Akershus len 1606 - 1608 First page Content
L0024 Akershus len 1601 - 1608 First page Content