Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 3801 results.

View options:

Statsarkivet i Oslo


Oslo folkeregister, Registerkort

UKJENT ADRESSE OG SAVNEDE, Ukjent adresse Oslo
L0059 KVINNER 1906 - 1946 P First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0060 KVINNER 1906 - 1946 R First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0061 KVINNER 1906 - 1946 Sa - Skan First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0062 KVINNER 1906 - 1946 Skau - Skø First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0063 KVINNER 1906 - 1946 St - Sø First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0064 KVINNER 1906 - 1946 T - U First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0065 KVINNER 1906 - 1946 Va - Vog First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0066 KVINNER 1906 - 1946 Vol - Å First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0067 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Ab - Ap First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0068 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Ar - Berg First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0069 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Berga - Bo First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0070 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Br - C First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0071 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 D - Ei First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0072 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Ek - Fe First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0073 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Fi - Få First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0074 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 G First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0075 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Haa - Har First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0076 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Has - Hj First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0077 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Ho - Hå First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0078 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 I - Je First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0079 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Jo - Jå First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0080 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Ka - Kn First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0081 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Ko - Kå First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0082 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 La - Le First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0083 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Li - Lå First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0084 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Ma - Mj First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0085 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Mo - Ne First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0086 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Ni - Nå First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0087 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 O - Pa First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0088 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Pe - Re First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0089 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Ri - Rå First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0090 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Sa - Si First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0091 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Sj - Sta First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0092 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Ste - Sv First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0093 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Sy - To First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0094 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Tr- Wa First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0095 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 We - Z First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0096 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Ø - Å First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0097 KVINNER OG MENN 1955 - 1960 A - Å First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0099 KVINNER OG MENN 1950 - 1963 A - F First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0100 KVINNER OG MENN 1950 - 1963 G - Jeni First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0101 KVINNER OG MENN 1950 - 1963 Jens - Lø First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0102 KVINNER OG MENN 1950 - 1963 M - Nik First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0103 KVINNER OG MENN 1950 - 1963 Nil - P First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0104 KVINNER OG MENN 1950 - 1963 R - Stø First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0105 KVINNER OG MENN 1950 - 1963 Su - Å First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
MIDLERTIDIGE, SPESIELLE ADRESSEFORHOLD M.M., Sjøfolk, brakker o.l., forbudt opphold
L0003 Akerblad 1906 - 1948 Etterstad I, Etterstad brakker, Vålerengen gamlehjem (overført fra Aker til Oslo i 1946). First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0004 Forbudt opphold av politiet 1906 - 1977 Katalogen angir ikke ytterår. Arkivets ytterår er derfor benyttet. First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.

Statsarkivet i Stavanger


Pa 0804 - Forenede Ullvarefabrikker, De

Personalsaker
L0015 Arbeiderkontrollbok menn 1870 - 1983 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0016 Arbeiderkontrollbok kvinner 1899 - 1988 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.