Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 24509 results. Showing the 5000 most relevant hits.

View options:

Vestre Toten municipality archive


Vestre Toten kommunearkiv*

No catalog info
- Ligningsprotokoll for Vestre Toten kommune 1896 - 1898 First page Content
- 1898 - 1904 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- 1898 - 1913 Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- 1899 - 1908 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- 1902 - 1910 Eina utskilt som egen kommune i 1908. Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Utskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1903-1904 for Vestre Toten skattedistrikt 1903 - 1904 First page
- 1903 - 1921 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Utskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1904-1905 for Vestre Toten skattedistrikt 1904 - 1905 First page
- Dagbok over skolesøkningen, Nyhagen folkeskole 1904 - 1918 First page
- 1904 - 1909 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- 1904 - 1911 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten Kommune. First page
- Elevprotokoll for Raufoss skole, 2.-3. klasse 1905 - 1910 First page
- 1905 - 1912 Raufoss Skole ble driftet av Staten, kun for barn av ansatte i Raufoss Ammunisjonsfabrikk og andre statsansatte. Åpen også for andre, mot betaling av skolepenger. Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. First page
- 1905 - 1912 Raufoss Skole ble driftet av Staten, kun for barn av ansatte i Raufoss Ammunisjonsfabrikk og andre statsansatte. Åpen også for andre, mot betaling av skolepenger. Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. First page
- Eksamensprotokoll for Raufoss skole 1906 - 1912 First page
- 1908 - 1915 Raufoss Skole ble driftet av Staten, kun for barn av ansatte i Raufoss Ammunisjonsfabrikk og andre statsansatte. Åpen også for andre, mot betaling av skolepenger. Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. First page
- Utkast til manntall over stemmeberettigede innbyggere i Vestre Toten valgsokn 1909 First page Content
- 1911 - 1912 Protokollen er upaginert. Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere i Vestre Toten valgsokn 1912 First page
- 1912 - 1917 Raufoss Skole ble driftet av Staten, kun for barn av ansatte i Raufoss Ammunisjonsfabrikk og andre statsansatte. Åpen også for andre, mot betaling av skolepenger. Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten Kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. First page
- Kommunestyreprotokoll 1913 - 1921 First page
- 1913 - 1914 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Utskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1915-1916 for Vestre Toten skattedistrikt 1914 - 1915 First page
- 1914 - 1919 Raufoss Skole ble driftet av Staten, kun for barn av ansatte i Raufoss Ammunisjonsfabrikk og andre statsansatte. Åpen også for andre, mot betaling av skolepenger. Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. First page
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1915-1916 for Vestre Toten skattedistrikt 1915 - 1916 First page
- 1917 - 1918 Protokollen er upaginert. Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten Kommune, i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. First page
- Formannskapsprotokoll 1918 - 1922 First page
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere ved kommunale valg i Vestre Toten valgsokn 1918 First page
- 1918 - 1919 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1919-1920 for Vestre Toten skattedistrikt 1919 - 1920 First page
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere ved kommunale valg i Vestre Toten valgsokn 1919 First page Content
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1921-1922 for Vestre Toten skattedistrikt 1921 - 1922 First page
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere i Vestre Toten valgsokn 1921 First page Content
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1929-1930 for Vestre Toten skattedistrikt 1929 - 1930 First page
- Protokoll for granskningsnemnda 1945 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.

Aust-Agder kulturhistoriske senter


Barbu kommune

Formannskap
L0002 Formannskapsprotokoll 1895 - 1901 Barbu kommune, Formannskap First page Content

Achive in Nordland


Mo kommune. Formannskapet

Møtebøker, Møtebøker
L0001 Møtebok 1838 - 1876 First page Content
L0002 Møtebok 1876 - 1891 First page Content
L0003 Møtebok 1891 - 1902 First page Content
L0004 Møtebok 1903 - 1908 First page Content
L0005 Møtebok 1909 - 1915 First page Content
L0006 Møtebok 1915 - 1919 First page Content

Narvik kommune. Formannskap

Møtebøker, Møtebok
L0001 Møtebok 1911 First page Content
L0002 Møtebok 1912 First page Content
L0003 Møtebok 1913 First page Content
L0004 Møtebok 1914 First page Content
L0005 Møtebok 1915 First page Content
L0006 Møtebok 1916 First page Content
L0007 Møtebok 1917 First page Content
L0008 Møtebok 1918 First page Content