Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 5892 results. Showing the 5000 most relevant hits.

View options:

Riksarkivet


Stattholderembetet 1572-1771

D IX Jordebøker
L0020/0001 Jordebøker 1633-1658:: To adelsjordebøker fra Brunla len 1643 First page Content
L0020/0002 Jordebøker 1633-1658:: Odels- og adelsjordebok for Onsøy len 1646 First page Content
L0020/0003 Jordebøker 1633-1658:: Jordebok over adelsgods i Trondheim len 1647 First page Content
L0020/0004 Jordebøker 1633-1658:: Adelsjordebøker innlevert mellom 1/5 1646 og 15/7 1648 1646 - 1648 First page Content
L0021/0001 Jordebøker 1633-1658:: Adelsjordebøker innlevert til hyllingen i august 1648 og senere 1648 - 1649 First page Content
L0021/0002 Jordebøker 1633-1658:: Syv adelsjordebøker fra Trondheim len 1648 First page Content
L0021/0003 Jordebøker 1633-1658:: 10 adelsjordebøker fra forskjellige len 1648 - 1649 First page Content
L0022/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebok over viss rente i Tune, Åbygge, Hvaler og Veme skipreide 1646 - 1647 First page Content
L0022/0002 Jordebøker 1633-1658:: To jordebøker over biskopsgodset i Akershus bispedømme 1646 - 1649 First page Content
L0022/0003 Jordebøker 1633-1658:: To jordebøker over viss rente i Tønsberg len 1633 - 1647 First page Content
L0022/0004 Jordebøker 1633-1658:: Skattemanntall for Tønsberg len 1647 First page Content
L0022/0005 Jordebøker 1633-1658:: En liste over soldatlegg og en liste over gårder i Bratsberg len 1642 - 1644 First page Content
L0023/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Agdesiden len 1644 - 1647 First page Content
L0023/0002 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Råbyggelag og Mandal len 1648 - 1649 First page Content
L0023/0003 Jordebøker 1633-1658:: Jordebok for Ryfylke 1649 First page Content
L0024/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Bergenhus len 1644 First page Content
L0024/0002 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Bergenhus len 1644 - 1645 First page Content
L0025/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Bergenhus len 1645 - 1646 First page Content
L0026/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Bergenhus len 1646 - 1647 First page Content
L0026/0002 Jordebøker 1633-1658:: Tiendelister fra Bergenhus len 1642 - 1647 First page Content
L0027/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Trondheim len 1643 - 1644 First page Content
L0027/0002 Jordebøker 1633-1658:: Tre jordebøker fra Trondheim len 1644 - 1645 First page Content
L0028/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Trondheim len 1645 - 1646 First page Content
L0029/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Trondheim len 1646 - 1647 First page Content
L0030/0001 Jordebøker 1633-1658:: Kirke- og prestebolsgods i Akershus len 1654 First page Content
L0031/0001 Jordebøker 1633-1658:: Forskjellige jordebøker 1651 - 1658 First page Content
L0032/0001 Jordebøker 1662-1720:: To dokumenter om adelsjordebøker 1662 - 1663 First page Content
L0032/0002 Jordebøker 1662-1720:: Adelsjordebøker 1665 First page Content
L0033a/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Nedre Romerike 1670 First page Content
L0033b/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikler for Strinda, Selbu, Orkdal, Stjørdal, Gauldal og Fosen 1670 - 1671 First page Content
L0034/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Nedre Romerike 1685 First page Content
L0035/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Nedre Romerike 1695 First page Content
L0036/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Gudbrandsdal 1719 First page Content
L0037/0001 Jordebøker 1662-1720:: Forskjellige jordebøker og matrikler 1674 - 1720 First page Content
L0038/0001 Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset:: Krongods i Akershus bispedømme og Kristiansand bispedømme 1720 - 1722 First page Content
L0039/0001 Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset:: Krongods i Akershus bispedømme 1725 - 1727 First page Content
L0040/0001 Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset:: Krongods i Kristiansand bispedømme 1726 - 1727 First page Content
L0040/0002 Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset:: Dokumenter om krongods i Bergen bispedømme. 1726 - 1728 First page Content
L0041/0001 Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset:: Krongods i Trøndelag med Romsdal, Nordmøre og Namdal 1726 - 1727 First page Content
L0042/0001 Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset:: Dokumenter om salget av krongods 1722 - 1728 First page Content
L0043/0001 Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset:: Dokumenter om reluisjonsgodset m.m. 1724 - 1728 First page Content
L0044/0001 Forskjellig 1726-1754 og u. d.:: Forskjellige jordebøker o.l. 1726 - 1754 First page Content
L0044/0002 Forskjellig 1726-1754 og u. d.:: Forskjellige jordebøker o.l. 1600 - 1800 First page Content

Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0006 Skap 8, pakke 119-149B 1610 - 1735 First page Content
L0026 Skap 9, pakke 133, litra A-E 1615 - 1632 Jordebøker First page Content
L0027 Skap 9, pakke 133, litra F-K 1587 - 1617 Jordebøker First page Content
L0029 Skap 9, pakke 156-161 1615 - 1669 Jordebøker etc. First page Content
L0038 Skap 9, pakke 324-350 1615 - 1721 Tollinntekter nordafjells 1707-1721 og jordebøker ca. 1615 First page Content
L0039 Skap 9, pakke 351A, litra A-L 1615 Jordebøker ca. 1615 First page Content
L0040 Skap 9, pakke 351A, litra M- pakke 351B 1542 - 1615 Jordebøker ca. 1615 First page Content