Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 3802 results.

View options:

Riksarkivet


Forsvaret, Forsvarets overkommando II

Sakarkiv, Sikkerhetskontoret - Personellsikkerhet
L0005 CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere. 1945 - 1946 Busch - Deuerlein / Fritt tilgjengelig med unntak for mappe 0005, 0008 og 0035. First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0007 CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere. 1945 - 1946 Ebel - Faust / Fritt tilgjengelig med unntak for deler av mappe 0032. First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0008 CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere. 1945 - 1946 Fedder - Förster / Fritt tilgjengelig med unntak for mappe 0013 og 0045. First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0009 CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere. 1945 - 1946 Gairung - Glomb / Fritt tilgjengelig med unntak for mappe 0002, 0005, 0007, 0021 og 0024. First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0010 CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere. 1945 - 1946 Gockel - Gutmann / Fritt tilgjengelig med unntak for mappe 0014 , 0015, 0025 og 0035. First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0011 CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere. 1945 - 1946 Gwodz - Hansen / Fritt tilgjengelig med unntak for mappe 0013. First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0012 CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere. 1945 - 1946 Happe - Henze / Fritt tilgjengelig med unntak for mappe 0011 og 0020. First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0013 CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere. 1945 - 1946 Herder - Hoppe / Fritt tilgjengelig med unntak for mappe 0001, 0033 og 0037. First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0014 CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere. 1945 - 1946 Horn - Janzen / Fritt tilgjengelig First page
L0015 CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere. 1945 - 1946 Jaspersen - Kayser / Fritt tilgjengelig med unntak for mappe 0001 og 0032. First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0020/0001 CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere.: Leib, Karl. Obersturmbannführer. Oslo. 1945 - 1947 First page

Forsvaret, HM Kongens Garde

Personalforvaltning, Ruller
L0340 Ruller diverse gardekompanier 1912 - 1919 First page Content

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

Sykehus, Den tyske politivakt på Ullevål sykehus
L0001 Vaktbok fra den tyske politivakten på Ullevål sykehus (Wachbuch der Krankenhaus Ullevål) 1942 - 1943 First page
L0002 Vaktbok fra den tyske politivakten på Ullevål sykehus (Wachbuch der Krankenhaus Ullevål) 1943 First page
L0003 Betriebsbuch. Fernsprechvermittlung Ullevaal 1944 First page

Justisdepartementet, Kontoret for sivilt luftvern L

Sakarkiv
L0357 L - Oslo og Aker Luftvernkrets, tilfluktsrom, kart 1937 - 1940 First page

Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

JOURNALER OG REGISTRE, Diverse protokoller
L0015A Fengslingsjournal 1941 - 1943 First page
JOURNALER OG REGISTRE, Diverse registerkort, Fangekartotek Bredtveit fengsel
L0001 Hovedfengslingsregister 1944 - 1945 First page
L0002 Fangeregister A-F 1941 - 1945 First page Content
L0003 Fangeregister G-K 1941 - 1945 First page Content
L0004 Fangeregister L-R 1941 - 1945 First page Content
L0005 Fangeregister S-Å 1941 - 1945 First page Content
JOURNALER OG REGISTRE, Fangeprotokoller for Bredtveit fengsel
L0001 Varetektsprotokoll 1941 - 1943 First page
L0002 Sikrings- og varetektsfanger 1943 - 1945 First page
L0003 Løslatelser 1945 First page
L0004 Register over varetekts- og domsfanger 1941 - 1945 First page
L0005 Løslatelser 1941 - 1943 First page
L0006 Løslatelsesboks - varetektsfanger 1941 - 1943 First page
L0007 Løslatelsesbok domfelte fanger 1941 - 1943 First page
L0008 Sikringsfanger B (gisler) 1942 - 1943 First page
L0009 Protokoll for sikringsfanger 1941 - 1944 First page
L0010 Protokoll for B - sikring (jøder) 1942 - 1943 First page
L0011 Sikringsfanger 1942 First page
L0012 Sikringsfanger A 1942 - 1944 First page
L0013 Løslatelsesbok sikringsfanger B (jøder) 1942 - 1943 First page
L0014 Mottagelsesprotokoll 1941 - 1944 First page Content
L0015 Mottagelsesprotokoll 1944 - 1945 First page Content
L0016 Fangetallsprotokoll (statistikk) 1941 - 1945 First page
L0017 Effektbok for internerte 1941 - 1945 First page
L0018 Legebok, diettmat, sykemeldinger 1943 - 1945 Arkivenheten er ikke fritt tilgjengelig pga. taushetsbelagte opplysninger. First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0019 Vaktprtotokoll 1945 First page
L0020 Brevjournal 1941 - 1945 First page
L0021 Regnskapsprotokoll: Memorial - avviklingen av Bredtveit fensel 1945 First page
L0022 Arkivboks: Løse dokumenter uttatt av protokoller i serien. 1941 - 1945 Arkivenheten er ikke fritt tilgjengelig pga. taushetsbelagte opplysninger. First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
Sakarkiv ordnet etter emne
L0072/0003 --: Oppgaver over arresterte og løslatte fra Det tyske sikkerhetspoliti 1942 - 1943 First page
L0107/0005 --: Grepo, meldiger om anholdte personer 1943 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
Jødeaksjonene og reisekontroll, Jødeaksjoner
L0001 Arrestasjoner av jøder, jøder utenbys 1-94 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 55, 67-68, 70, 77 og 94 mangler. First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0002 Arrestasjoner av jøder, jøder utenbys 95-255 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 102, 130, 132, 134-136, 138, 141, 145-151, 153-160, 163-168, 170-171, 164, 176-178, 180-184, 189, 192-193, 226, 230, 232, 240-244, 246-247 og 250-252 mangler. First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0007 Jødiske flyktninger i Oslo og Aker 1-610 1942 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0008 Jødiske flyktninger utenbys A-Å/Jødinner 1942 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.