Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 3585 results.

View options:

Vestre Toten municipality archive


Vestre Toten kommunearkiv*

No catalog info
- 1917 - 1918 Protokollen er upaginert. Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten Kommune, i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. First page
- Formannskapsprotokoll 1918 - 1922 First page
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere ved kommunale valg i Vestre Toten valgsokn 1918 First page
- 1918 - 1919 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1919-1920 for Vestre Toten skattedistrikt 1919 - 1920 First page
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere ved kommunale valg i Vestre Toten valgsokn 1919 First page
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1921-1922 for Vestre Toten skattedistrikt 1921 - 1922 First page
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere i Vestre Toten valgsokn 1921 First page Content
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1929-1930 for Vestre Toten skattedistrikt 1929 - 1930 First page
- Protokoll for granskningsnemnda 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.

Aust-Agder kulturhistoriske senter


Barbu kommune

Formannskap
L0002 Formannskapsprotokoll 1895 - 1901 Barbu kommune, Formannskap First page Content

Achive in Nordland


Mo kommune. Formannskapet

Møtebøker, Møtebøker
L0003 Møtebok 1891 - 1902 First page Content
L0004 Møtebok 1903 - 1908 First page Content
L0005 Møtebok 1909 - 1915 First page Content

Narvik kommune. Formannskap

Møtebøker, Møtebok
L0001 Møtebok 1911 First page Content
L0002 Møtebok 1912 First page Content
L0003 Møtebok 1913 First page Content
L0004 Møtebok 1914 First page Content
L0005 Møtebok 1915 First page Content
L0006 Møtebok 1916 First page Content
L0007 Møtebok 1917 First page Content

Sømna kommune. Formannskapet

Møtebøker, Møtebøker
L0001 Møtebok: Formannskap/kommunestyre 1911 - 1920 First page Content

Brønnøy kommune. Formannskapet

Møtebøker, Møtebøker/Forhandlingsprotokoller
L0001 Møtebok 1838 - 1866 First page Content
L0002 Møtebok 1890 - 1899 Møtebok formannskapet Brønnøy kommune First page Content
L0002b Møtebok 1899 - 1900 Blanke sider på slutten av protokollen er ikke digitalisert First page Content
L0002c Møtebok 1900 - 1910 First page Content
L0002d Møtebok 1910 - 1916 First page Content

Vega kommune. Formannskapet

Møtebøker
L0001 Møtebok 1801 - 1846 First page Content
L0002 Møtebok 1837 - 1885 First page Content
L0003 Møtebok 1879 - 1901 First page Content
L0004 Møtebok 1901 - 1915 First page Content

Hemnes kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0003 Møtebok 1890 - 1900 First page Content
L0004 Møtebok 1910 - 1915 First page
L0005 Møtebok 1915 - 1918 First page Content

Lurøy kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0002 Møtebok 1873 - 1898 First page Content

Træna kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Forhandlingsprotokoll for Træna 1872 - 1904 First page Content

Meløy kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Forhandlingsprotokoll 1884 - 1895 First page Content
L0002 Forhandlingsprotokoll 1895 - 1909 First page Content
L0003 Forhandlingsprotokoll 1909 - 1916 First page Content

Meløy kommune. Glomfjord skolekrets

Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0002 Protokoll 1902 - 1917 First page Content

Gildeskål kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok formannskapet 1838 - 1880 First page Content
L0002 Møtebok formannskapet 1880 - 1903 First page Content
L0003 Møtebok formannskapet 1904 - 1914 Blanke sider foran i protokollen. Protokollside 24 er første med tekst. First page Content
L0004 Møtebok formannskapet 1914 - 1918 First page Content

Skjerstad kommune. Formannskap

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok for Skjerstad formannskap 1838 - 1876 First page Content
L0002 Møtebok for Skjerstad formannskap 1876 - 1889 First page Content
L0003 Møtebok for Skjerstad formannskap 1890 - 1905 First page Content

Kjerringøy kommune. Formannskapet

Møtebøker, Protokoller
L0001 Protokoll for veilinjen. Fjære-Kjerringøy 1911 - 1912 First page
L0002 Forhandlingsprotokoll Norfolden- Kjerringø formanskap 1900 - 1911 First page Content

Sørfold kommune. Formannskap

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Forhandlingsprotokol for Sørfoldens formandskab 1885 - 1902 First page Content