Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 24605 results. Showing the 5000 most relevant hits.

View options:

Archive Troms


Målselv kommune

Undervisning, De enkelte kretsene, Skoleprotokoller 1869-1885
113 Målselv skolekommune 11. krets - skole på gårdene Fosli, Myre, Fosshaug, Rognmo 1870 - 1875 Norges dokumentarv First page
114 Målselv skolekommune 16. krets - skole på gårdene Bjerkeng, Skjeggesnes, Øverby, Maukstad 1869 - 1875 Norges dokumentarv First page
115 Sommerbakkens krets, 18. krets - skole på gårdene Sommerbakken, Kjerresnes, Holmen 1870 - 1875 Protokollen er den del av Norges dokumentarv - Skoleprotokoller fra Målselv 1869 – 1891 First page
116 Målselv skolekommune, 9. krets - skole på gårdene Fredriksberg, Moen (kommunehuset), Fleskmo, Rognmo 1869 - 1875 Norges dokumentarv First page Content
117 Karlstad krets, 3. krets - skole på gårdene Karlstad, Holmen 1870 - 1875 Norges dokumentarv First page
118 Målselv skolekommune 8. krets - skole på gårdene Olsborg, Solli, Moen (kommunehuset) 1869 - 1874 Norges dokumentarv First page
119 Målselv skolekommune 15. krets - skole på gårdene Tillermo, Kristianemo, Solberg, Solbergnes, Nergård, Nysted 1870 - 1876 Norges dokumentarv First page
120 Kirkesdalen krets - skole på gårdene Sandeggen, Kirkesjord, Bjørnstad, Vangen, Rydningen 1876 - 1881 Norges dokumentarv First page
121 Målselv skolekommune, Nergård krets, 15.krets - skole på gårdene Tillermo, Kristianemo, Solberg, Solbergnes, Nergård, Nysted 1876 - 1885 Norges dokumentarv - Skoleprotokoller fra Målselv 1869 – 1891 First page
122 Rostadalen krets, 17. krets - skole på gårdene Elvevold, Rostad, Kongsli 1877 - 1882 Norges dokumentarv First page
123 Målselv skolekommune 13. krets - skole på gårdene Nordmo, Nymo, Alapmo 1876 - 1880 Norges dokumentarv First page
129 Målselv skolekommune 17. krets - skole på gårdene Rostadmo, Sverresvold, Elvevold, Kongsli 1870 - 1876 Norges dokumentarv First page
130 Målselv skolekommune, Bjerkeng krets - skole på gårdene Bjerkeng, Skjeggesnes, Øverby, Maukstad 1876 - 1884 Norges dokumentarv First page

IKA Rogaland


Nærbø kommune - Høyland skole

No catalog info
1882 - 1891 Skolekretser: 1. Motland 2. Friskolen 3. Høyland First page Content
1893 - 1904 Skolekretser: 1. Høyland 2. Gudmestad 3. Vigre First page Content
1898 - 1907 Skolekretser: 1. Høyland 2. Nærland First page Content
1904 - 1915 Skolekretser: 1. Høyland 2. Vigre First page Content
1906 - 1915 Skolekretser: 1. Høyland 2. Vigre 3. Nærland First page Content

Oslo city archive


Prinds Christian Augusts Minde tvangsarbeidsanstalt og dollhus*

No catalog info
1 1843 - 1847 Individliste 1843-1847 for arbeidsanstalten First page Content
2 1848 - 1850 Individliste 1848-1850 for arbeidsanstalten First page Content
3 1864 - 1867 Individliste 1864-1867 for arbeidsanstalten First page Content

Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS


Rakkestad kommune - Skolevesenet*

No catalog info
1 1829 - 1849 First page

Varanger Museum IKS


Vardø kommune / Teknisk Næring Plan og Kultur

No catalog info
- 1945 - 1946 Reguleringsplan for Vardø, 1945 First page

Vestre Toten municipality archive


Vestre Toten kommunearkiv*

No catalog info
- 1826 - 1839 Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Formannskapets og herredsstyrets behandlingsprotokoll 1837 - 1861 First page
- 1838 - 1883 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- 1844 - 1879 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- 1846 - 1847 Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Regnskap over Vestre Toten fattigkasses kornbeholdning 1847 - 1850 First page
- Regnskap over Vestre Toten fattigkasses kornbeholdning 1850 - 1861 First page
- 1851 - 1897 Protokollen er delvis upaginert, samt muligens mangler sider. Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten Kommune, i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. First page
- 1853 - 1860 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Fattigligning for Vestre Toten prestegjeld 1860 First page Content
- 1860 - 1870 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- 1861 - 1871 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Skoleprotokoll for Heksum skole 1863 - 1894 First page
- Skolehold- og skolesøkningsprotokoll, Fjeldsmarken krets i Vestre Toten skolekommune 1863 - 1885 First page Content
- 1863 - 1898 Protokollen er feilpaginert, side 99 eksisterer ikke og ingen tegn til at siden er skåret ut etc. Bilde nr 100 viser øvre høyre hjørne av s. 98 og 100 med bøyd ark. Bilde nr 99 er s. 98 i riktig kvalitet. Tatt med slik for å vise feilpagineringen. Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Fattigligning for Vestre Toten prestegjeld 1869 First page Content
- Behandlingsprotokoll for fattigstyret 1870 - 1881 First page
- Kopibok for fattigkommisjonen i Vestre Toten kommune 1870 - 1888 First page
- 1870 - 1886 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Ligningen i korn til Vestre Totens fattigkasse 1881 First page
- Formannskapsprotokoll 1881 - 1894 First page
- Skolehold- og skolesøkningsprotokoll, Nordli, Elton og Østvold krets i Vestre Toten skolekommune 1886 - 1904 First page Content
- 1887 - 1900 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Skolehold- og skolesøkningsprotokoll, Veståsen krets i Vestre Toten skolekommune 1888 - 1894 First page
- Kopibok for fattigkommisjonen i Vestre Toten kommune 1888 - 1898 First page Content
- 1893 - 1898 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Protokoll for årsprøver og avgangsvitnesbyrd, Veståsen krets i Vestre Toten skolekommune 1895 - 1926 First page