Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 1756 results.

View options:

IKA Kongsberg


Stavern formannskap

Møtebok formannskap og kommunestyre
L0002 Møtebok 1860 - 1884 Møtebok for perioden 1884-1891 mangler. First page Content
L0004 Møtebok med register 1891 - 1905 Møtebok for perioden 1884-1891 mangler. First page Content
L0005 Møtebok med register 1905 - 1917 First page Content

Borre formannskap

Møtebok formannskap og kommunestyre
L0001 Møtebok 1857 - 1881 First page Content
L0002 Møtebok 1881 - 1895 First page Content
L0003 Møtebok 1896 - 1916 First page Content

Ramnes formannskap og sentraladministrasjon

Møtebok formannskap og kommunestyre
L0001 Forhandlingsprotokoll 1837 - 1860 First page Content
L0002 Forhandlingsprotokoll 1860 - 1870 First page Content
L0003 Forhandlingsprotokoll 1870 - 1892 First page Content
L0004 Forhandlingsprotokoll 1892 - 1907 First page Content

Andebu formannskap og sentraladministrasjon

Møtebok formannskap og kommunestyre
L0001 Møtebok med register 1837 - 1869 First page Content
L0002 Møtebok med register 1869 - 1891 First page Content
L0003 Møtebok 1892 - 1908 First page Content
L0004 Møtebok 1908 - 1917 First page Content

Hedrum formannskap

Møtebok formannskap og kommunestyre
L0001 Møtebok med register 1837 - 1853 First page Content
L0002 Møtebok 1853 - 1867 First page Content
L0003 Møtebok 1867 - 1888 First page Content
L0004 Møtebok 1888 - 1899 First page Content
L0005 Møtebok 1899 - 1911 First page Content
L0006 Møtebok med register 1911 - 1916 First page Content
L0007 Møtebok med register 1917 - 1918 First page Content

Seljord formannskap

Møtebok formannskap og kommunestyre
L0001 Møtebok med register 1838 - 1879 First page Content
L0002 Møtebok med register 1879 - 1890 First page Content
L0003 Møtebok med register 1891 - 1905 First page Content
L0004 Møtebok med register 1906 - 1917 First page Content

Kviteseid formannskap og sentraladministrasjon

Møtebok formannskap og kommunestyre
L0001 Møtebok med register 1837 - 1866 First page Content
Møtebok, Møtebok
L0002 Møtebok udskrift 1882 - 1888 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0003 Møtebok 1885 - 1896 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.

Nissedal formannskap og sentraladministrasjon

Møtebok formannskap og kommunestyre
L0001 Møtebok 1838 - 1870 First page Content
L0002 Møtebok 1870 - 1892 First page Content
L0003 Møtebok 1892 - 1904 First page Content
L0004 Møtebok 1904 - 1912 First page Content

Fyresdal formannskap og sentraladministrasjon

Møtebok formannskap og kommunestyre
L0001 Møtebok 1837 - 1876 First page Content
L0002 Møtebok 1877 - 1894 First page Content
L0003 Møtebok 1894 - 1903 First page Content
L0004 Møtebok 1903 - 1911 First page Content

Mo formannskap

Møtebok formannskap og kommunestyre
L0002 Møtebok 1869 - 1886 Møtebok for perioden 1837-1869 mangler. First page Content
L0003 Møtebok 1886 - 1903 First page Content
L0004 Møtebok 1903 - 1915 First page Content

Lårdal formannskap og sentraladministrasjon

Møtebok formannskap og kommunestyre
L0001 Møtebok 1838 - 1865 First page Content
L0002 Møtebok 1865 - 1893 First page Content
L0003 Møtebok 1893 - 1901 First page Content
L0004 Møtebok 1901 - 1913 First page Content

Vinje formannskap

Møtebok formannskap og kommunestyre
L0001 Møtebok 1838 - 1889 First page Content
L0002 Møtebok 1889 - 1913 First page Content

Rauland formannskap

Møtebok formannskap og kommunestyre
L0001 Møtebok 1860 - 1884 First page Content
L0002 Møtebok 1884 - 1908 First page Content

Oslo byarkiv


Fattigvesenet

Hjemstavnsregistre
L0001 Hjemstavnsregister 1881 First page Content
L0002 Hjemstavnsregister 1882 First page Content
L0003 Hjemstavnsregister 1883 First page Content