Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 5457 results. Showing the 5000 most relevant hits.

View options:

Riksarkivet


Oslo adressebok (publikasjon)*

No catalog info
1984-1985 1984 - 1985 Bind 1 First page Content
1984-1985 1984 - 1985 Bind 2 First page Content

Oslo byarkiv


Prinds Christian Augusts Minde tvangsarbeidsanstalt og dollhus*

No catalog info
1 1843 - 1847 Individliste 1843-1847 for arbeidsanstalten First page Content
2 1848 - 1850 Individliste 1848-1850 for arbeidsanstalten First page Content
3 1864 - 1867 Individliste 1864-1867 for arbeidsanstalten First page Content

Fattigvesenet

Hjemstavnsregistre
L0001 Hjemstavnsregister 1881 First page Content
L0002 Hjemstavnsregister 1882 First page Content
L0003 Hjemstavnsregister 1883 First page Content
L0004 Hjemstavnsregister 1884 First page Content
L0005 Hjemstavnsregister 1885 First page Content
L0006 Hjemstavnsregister 1886 First page Content
L0007 Hjemstavnsregister 1887 First page Content
L0008 Hjemstavnsregister 1888 First page Content
L0009 Hjemstavnsregister 1889 First page Content
L0010 Hjemstavnsregister 1890 First page Content
L0011 Hjemstavnsregister 1891 First page Content
L0012 Hjemstavnsregister 1892 First page Content
L0013 Hjemstavnsregister 1893 First page Content
L0014 Hjemstavnsregister 1894 First page Content
L0015 Hjemstavnsregister 1895 First page Content
L0016 Hjemstavnsregister 1896 First page Content

Statsarkivet i Trondheim


Publikasjoner (SAT)*

No catalog info
- 1749 "Fortegnelse over befolkningen i Bodin [1749]" ved pastor Blom Svendsen. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Bodin, 1749-1749, Sjeleregister First page Content

Salten prosti*

No catalog info
D/L0002 1749 Manntall 1749 over Ofotens ungdom. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Ofoten, 1749-1749, Sjeleregister First page Content
D/L0002 1749 Manntall 1749 over Vågan menighets ungdom. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Vågan, 1749-1749, Sjeleregister First page Content
D/L0002 1749 Sjeleregister 1749 over Folda og Kjerringøy menigheters ungdom. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Folda, 1749-1749, Sjeleregister First page Content

Vestre Toten kommunearkiv


Vestre Toten kommunearkiv*

No catalog info
- Fattigligning for Vestre Toten prestegjeld 1860 First page Content
- Skoleprotokoll for Heksum skole 1863 - 1894 First page
- Skolehold- og skolesøkningsprotokoll, Fjeldsmarken krets i Vestre Toten skolekommune 1863 - 1885 First page Content
- Fattigligning for Vestre Toten prestegjeld 1869 First page Content
- Skolehold- og skolesøkningsprotokoll, Nordli, Elton og Østvold krets i Vestre Toten skolekommune 1886 - 1904 First page Content
- Skolehold- og skolesøkningsprotokoll, Veståsen krets i Vestre Toten skolekommune 1888 - 1894 First page
- Kopibok for fattigkommisjonen i Vestre Toten kommune 1888 - 1898 First page Content
- Protokoll for årsprøver og avgangsvitnesbyrd, Veståsen krets i Vestre Toten skolekommune 1895 - 1926 First page
- Ligningsprotokoll for Vestre Toten kommune 1896 - 1898 First page Content
- Utskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1903-1904 for Vestre Toten skattedistrikt 1903 - 1904 First page
- Utskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1904-1905 for Vestre Toten skattedistrikt 1904 - 1905 First page
- Dagbok over skolesøkningen, Nyhagen folkeskole 1904 - 1918 First page
- Elevprotokoll for Raufoss skole, 2.-3. klasse 1905 - 1910 First page
- Eksamensprotokoll for Raufoss skole 1906 - 1912 First page
- Utkast til manntall over stemmeberettigede innbyggere i Vestre Toten valgsokn 1909 First page Content
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere i Vestre Toten valgsokn 1912 First page
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1915-1916 for Vestre Toten skattedistrikt 1915 - 1916 First page
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere ved kommunale valg i Vestre Toten valgsokn 1918 First page
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1919-1920 for Vestre Toten skattedistrikt 1919 - 1920 First page
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere ved kommunale valg i Vestre Toten valgsokn 1919 First page
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1921-1922 for Vestre Toten skattedistrikt 1921 - 1922 First page
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere i Vestre Toten valgsokn 1921 First page Content
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1929-1930 for Vestre Toten skattedistrikt 1929 - 1930 First page

Aust-Agder kulturhistoriske senter


Vevstad, Samling 1*

No catalog info
1783 Den voksne ungdom som har vært til herrens bord, Vegårshei sokn 1783. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Gjerstad / Vegårshei, 1783-1783, Sjeleregister First page Content

Stian Herlofsen Finne-Grønns samling

Andre utskilte arkivdeler, Manntall for Fjære, Øyestad og Froland
L0001 Manntallsprotokoll for Fjære, Øyestad og Froland 1786 Manntallsprotokoll for Fjære, Øyestad og Froland. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Øyestad, 1786-1786, Sjeleregister First page Content