Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 3452 results.

View options:

Riksarkivet


Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814

Branntakster, Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
L0026/0002 Fredrikstad: Branntakstprotokoll 1777 First page
L0026/0003 Fredrikstad: Branntakstprotokoll 1787 First page
L0026/0004 Fredrikstad: Branntakstprotokoll 1797 First page
L0026/0005 Fredrikstad: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 First page
L0026/0006 Fredrikstad: Dokumenter 1767 - 1817 First page
L0027/0001 Hammerfest: Branntakstprotokoll 1813 - 1817 First page
L0028/0001 Holmestrand: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 First page
L0028/0002 Holmestrand: Dokumenter 1767 - 1817 First page
L0029/0001 Kongsberg: Branntakstprotokoll 1767 First page
L0029/0002 Kongsberg: Branntakstprotokoll 1777 First page
L0029/0003 Kongsberg: Branntakstprotokoll 1787 First page
L0029/0004 Kongsberg: Dokumenter 1767 - 1797 First page
L0030/0001 Kongsberg: Branntakstprotokoll 1797 First page
L0030/0002 Kongsberg: Dokumenter 1797 - 1807 First page
L0031/0001 Kongsberg: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 First page
L0031/0002 Kongsberg: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 First page
L0031/0003 Kongsberg: Dokumenter 1807 - 1817 First page
L0032/0001 Kragerø: Branntakstprotokoll 1765 First page
L0032/0002 Kragerø: Branntakstprotokoll 1767 First page
L0032/0003 Kragerø: Branntakstprotokoll 1777 First page
L0032/0004 Kragerø: Branntakstprotokoll 1787 First page
L0032/0005 Kragerø: Branntakstprotokoll 1797 First page
L0032/0006 Kragerø: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 First page
L0032/0007 Kragerø: Dokumenter 1767 - 1817 First page
L0033/0001 Langesund: Branntakstprotokoll 1777 First page
L0033/0002 Langesund: Branntakstprotokoll 1787 First page
L0033/0003 Langesund: Branntakstprotokoll 1797 First page
L0033/0004 Langesund: Branntakstprotokoll 1807 First page
L0034/0001 Larvik og Sandefjord: Branntakstprotokoll 1765 Et annet eksemplar av denne protokollen finnes i SAO, Kristiania stiftamt, I/Ia/L0001/0001. First page
L0034/0002 Larvik og Sandefjord: Branntakstprotokoll 1767 First page
L0034/0003 Larvik og Sandefjord: Dokumenter 1767 - 1777 First page
L0035/0001 Larvik og Sandefjord: Branntakstprotokoll 1777 First page
L0035/0002 Larvik og Sandefjord: Dokumenter 1767 - 1777 First page
L0036/0001 Larvik og Sandefjord: Branntakstprotokoll 1787 First page Content
L0036/0002 Larvik og Sandefjord: Dokumenter 1787 - 1797 First page
L0037/0001 Larvik og Sandefjord: Branntakstprotokoll 1797 First page
L0037/0002 Larvik og Sandefjord: Branntakstprotokoll 1797 First page
L0037/0003 Larvik og Sandefjord: Branntakstprotokoll 1797 First page
L0037/0004 Larvik og Sandefjord: Dokumenter 1797 First page
L0038/0001 Larvik: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 First page
L0038/0002 Larvik: Dokumenter 1767 - 1817 First page
L0039/0001 Molde: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 First page
L0039/0002 Molde: Dokumenter 1767 - 1817 First page
L0040/0001 Moss: Branntakstprotokoll 1765 First page Content
L0040/0002 Moss: Branntakstprotokoll 1767 First page Content
L0040/0003 Moss: Branntakstprotokoll 1777 First page Content
L0040/0004 Moss: Branntakstprotokoll 1787 First page Content
L0040/0005 Moss: Branntakstprotokoll 1797 First page Content
L0040/0006 Moss: Dokumenter 1767 - 1807 First page Content
L0041/0001 Moss: Branntakstprotokoll 1807 - 1811 First page