Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 4854 results.

View options:

Rigsarkivet i Danmark


Krigskollegiet, Krigskancelliet

Refererede sager (1701-1763)
1087-1090 Refererede sager 1728 First page Content
1091-1094 Refererede sager 1729 First page Content
1095-1098 Refererede sager 1730 First page Content
1099-1102 Refererede sager 1731 First page Content
1103-1107 Refererede sager 1732 First page Content
1108-1113 Refererede sager 1733 First page Content
1114-1121 Refererede sager 1734 First page Content
1122-1129 Refererede sager 1735 First page Content
1130-1137 Refererede sager 1736 First page Content
1138-1142 Refererede sager 1737 First page Content
1143-1150 Refererede sager 1738 First page Content
1151-1156 Refererede sager 1739 First page Content
1157-1164 Refererede sager 1740 First page Content
1165-1170 Refererede sager 1741 First page Content
1171-1175 Refererede sager 1742 Oktober mangler. First page Content
1176-1181 Refererede sager 1743 First page Content
1182-1187 Refererede sager 1744 First page Content
1188-1193 Refererede sager 1745 September mangler. First page Content
1194-1198 Refererede sager 1746 First page Content
1199-1204 Refererede sager 1747 First page Content
1205-1210 Refererede sager 1748 First page Content
1211-1217 Refererede sager 1749 First page Content
1218-1225 Refererede sager 1750 First page Content
1226-1232 Refererede sager 1751 First page Content
1233-1240 Refererede sager 1752 First page Content
1241-1247 Refererede sager 1753 First page Content
1248-1258 Refererede sager 1754 First page Content
1259-1268 Refererede sager 1755 First page Content
1269-1282 Refererede sager 1756 First page Content
1283-1296 Refererede sager 1757 First page Content
1297-1314 Refererede sager 1758 First page Content
1315-1333 Refererede sager 1759 First page Content
1334-1359 Refererede sager 1760 First page Content
1360-1385 Refererede sager 1761 First page Content
1386-1405 Refererede sager 1762 First page Content
1406-1418 Refererede sager 1763 First page Content

Publications


Publikasjoner utgitt av Arkivverket

Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567
Bind 1 Rekneskap for Akershus len 1557-1558 1557 - 1558 First page Content
Bind 2 Rekneskap for Akershus len 1560-1561 1560 - 1561 First page Content
Bind 3 Skatten av Bergenhus len 1563 1563 First page Content
Bind 4 Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567: A. Inntekt 1566 - 1567 First page Content
Bind 5 Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567: B. Utgift C. Dei nordlandske lena og Finnmark D. Ekstrakt 1566 - 1567 First page Content
Bind 6 Rekneskapsbøker for Trondheims len 1548-1549 og 1557-1559 1548 - 1559 First page Content
Bind 7 Tillegg I og II 1548 - 1567 First page Content
- Personregister 1548 - 1567 First page Content
- Saksregister 1548 - 1567 First page Content
- Stedsnavnsregister 1548 - 1567 First page Content

Publikasjoner utgitt av Det Norske Historiske Kildeskriftfond

Norske Rigs-Registranter
- Norske Rigs-Registranter, bind 1 1523 - 1571 First page Content
- Norske Rigs-Registranter, bind 2 1572 - 1588 First page Content
- Norske Rigs-Registranter, bind 3 1588 - 1602 First page Content
- Norske Rigs-Registranter, bind 4 1603 - 1618 First page Content